Dance2019 ppt1new

恭賀舞蹈組於學校舞蹈節稱霸舞林

本校同學在第55屆學校舞蹈節中雙報捷,榮獲6項優等獎、1項編舞獎;歷史性囊括中國舞組及東方舞組全港總冠軍,為校爭光。

是屆學校舞蹈節優勝者表演暨頒獎典禮已於2019年5月1日至5月5日假沙田大會堂舉行。本校舞蹈隊中國舞組及東方舞組均獲邀參與此優勝者演出,可喜可賀。

2019 6 01
2019 6 02 2019 6 03
2019 6 04
2019 6 05 2019 6 06
2019 6 07 2019 6 08
2019 6 09 2019 6 10
2019 6 11
2019 6 12